Herman Vedder

Specialiteit: 
NIRS, MIR, multivariate calibratie, sensor lab, methode-validatie
E-mail: 

Opgegroeid op een melkveebedrijf, opgeleid als laboratoriumingenieur en interesse voor automatisering heeft geresulteerd in de voor mij ultieme baan: specialist sensoren bij dé agrarische adviseur van Europa, BLGG AgroXpertus. Nabij Infrarood Reflectie Spectrometrie (NIRS) loopt hierbij als rode draad door mijn carrière. Gestart bij het veevoedingsinstituut van Wageningen Universiteit en daarna verhuisd naar BLGG AgroXpertus. Gedurende deze periode heb ik gewerkt aan het ontwikkelen en uitbouwen van de NIRS-techniek. Daarbij was het afstemmen van de techniek met referentiemethoden en inrichten van calibratie- en validatieprotocollen, ondergebracht onder de ISO 17025 erkenning, een belangrijk aandachtsgebied. Na een korte uitstap naar Agrotechnology and Food Science Group (WUR) ben ik teruggekeerd voor het onder andere ontwikkelen van de NIRS-toepassing voor bodemmonsters. Ook deze NIRS-applicatie is inmiddels opgenomen in de ISO 17025 accreditatie van BLGG AgroXpertus.

Bij BLGG Research besteed ik momenteel ook onderzoek andere optische sensoren, zoals MIR, Raman, XRF en LIBS. Een van de doelen van dit onderzoek is om dichter bij de bron, het boerenerf, te kunnen meten.